درباره ما

 نشست علمی و تخصصی بهره وری در حوزه کسب و کار 15 اسفند ماه 1392

با حمایت انجمن بهره وری ایران در 8 خرداد 93 در هتل مجلل درویشی برگزار گردید.

همایش و نمایشگاه تجاری و اقتصادی صنعـت ساختمـان کشور 16 و 17 آذر ماه سال 1393

همایش و نمایشگاه تجـاری و اقتصـادی صنعت ساختمـان کشـور با رویکرد صدور خدمات فنی مهندسی در قبال کشورهای عراق ، افغانستان ، امارات ، ترکیه و چین در مورخ 16 و 17 آذر ماه سال 1393 در هتل المپیک با حمایت معنوی انجمن انبوه سازان کل کشور و با ایراد سخنـرانی جناب آقای دکتـر احمد حاجی علی نــژاد ( دبیر کل محترم فراکسیون حمایت از جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی )، جناب آقای دکتـــر سنجـابـی (دبیر کل محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق) ،جناب آقای مهندس بـرزگــر(ریاست محترم کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران) ، جناب آقای دکتـر سالمـی زاده مدیر عامل محتـرم شـرکت جزیـره تجارت آرین) ، جناب آقای مهندس قـربانی فـراز (ریاست محترم دفتر روابط تجاری با عراق ، سازمان توسعه تجـارت ایـران) ، جنـاب آقای دکتـــر قـاسمـی ( مدیر کل محترم دفتر راهبردی تجارت ایران و ترکیه) برگزار گردید .

اجلاس علمی و آموزشی مدیریت کیفیت و اسـتاندارد سازی 24بهمن ماه سال 1393

اجلاس علمی و آموزشی مدیریت کیفیت و استاندارد سازی با حضور مدیران و رهبران بزرگ اندیش با رویکرد تاثیر بهبود کیفیت و استاندارد محصولات بر رضایتمندی مشتری مورخ 24 بهمن ماه سال 1393درمرکز همایش های بین ا لمللی صدا و سیمای تهـران با همـکاری انجمن حامیان استانـدارد وکیفیت ایـران و با حضـورسخنـرانی جناب آقای مهاجـری ( دبیـر کل محتـرم کنفدراسیون صنعت ایران ) جناب آقای دینـی (ریاست محترم ا سبق مرکز آموزش وزارت بازرگانی ) جناب آقـای شفیعـی

( ریاست محتـرم اجـرایی استاندارد ،اداره استاندارد استان البـرز ) سـرکار خانم حسن زاده ( ریاست محتـرم آزمایشگاه اداره استانـدارد استان البرز ) جناب آقای صدر هاشمی ( مدیر عامل محترم اسبق بانک کارآفرین و مدیر عامل شرکت استراتوس ) بـرگــزار گـردیـد.

بزرگترین همایش کاربردی تجارت با کشورهای عراق ، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان 24 و 25 خرداد ماه 1394

بزرگترین همایش کاربردی تجارت با کشورهای عراق ، ترکمنستان و جمهوری آذر بایجان را با رویکرد"گسترش تجارت و شناسایی فرصتهای اقتصادی" مورخ 24 و 25 خرداد ماه در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما تهران ، با همـکاری مرکز آموزش بازرگانی وبا حضور سخنرانی جناب آقای مهندس خالقی تبار (مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ) جناب آقای کاظم فنتیل السلطان (استاد دانشگاه بغداد به عنوان نماینده تجار منتخب عراقی)جناب آقای پیلتن (مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی) جناب آقای مرادیان (مدیر کل کشورهای مشترک المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه) جناب آقای پاک آیین (سفیر محترم تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در کشور آذربایجان ) جناب آقای مهندس امان پور (مشاور و نماینده ویژه وزیر نفت در صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی) جناب آقای سنجابی (دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق) جناب آقای یحیی آل اسحاق (ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران) جناب آقای دکتر احمد حاجی علی نژاد (دبیر کل فراکسیون حمایت از جذب سرمایه گذاری برای توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی) و پنل پرسش و پاسخ با حضور آقای رضازاده ( رایزن بازرگانی فعلی ایران در عراق)،آقای نجات نیا ( رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق)، آقای قربانی فراز (رئیس میز عراق سازمان توسعه تجارت)،آقای لفته سیلاوی (عضو اتاق رجال الاعمال عراق)، آقای ربیعی (رئیس اتاق بازرگانی بغداد)، آقای جهرمی (معاون راهبری و امور گمرکی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران)، خانم رسولی (رئیس گروه ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد)، آقای محمدی (مدیر کل گمرک آستارا)، آقای رحیمی زاده (مدیر کل گمرک باج گیران)، آقای شهیدی (رایزن بازرگانی ایران در کشور آذربایجان)، آقای فرقانی ( سفیر سابق ایران در ترکمنستان) و آقای نکونام (مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد) وهمچنین با حضور 700نفراز شخصیت های اقتصادی ،تولید کنندگان ، صادر کنندگان و بازرگانان برجسته برگزار گردید .