همایش مدیران قدرتمند و اثر بخش21 شهریور ماه 1392

 

همایش مدیران قدرتمند و اثر بخش با موضوع افزایش قدرت رقابت پذیری در عرصه اقتصاد ملی و تجارت جهانی مورخ 21شهریورماه 92 در مرکز همایش های بین المللی صداوسیمای تهران برگزار گردید این همایش در دو بخش اجرا گردید بخش اول با حمایت انجمن بهره وری ایران و اجرای پنل تخصصی و آموزشی بهره وری در آفزایش قدرت رقابت پذیری با سخنرانیجناب آقای مهندس سید حمید کلانتری ریاست محترم انجمن بهره وری ایـران , جناب آقای مهندس محسن میرزایی عضو محتـرم هیات مدیره انجمن بهـره وری ایران , جناب آفای دکتـر غلامحسین خورشیـدی عضو هیات عملی دانشگاه شهید بهشتی , جناب آقـای مهندس بهزاد اعتمادی مدیر عامل شرکت نوسازی صنایع ایـران و در بخش دوم سخنرانی جناب آقای دکتر غنیمی فرد ریاست اسبق خانه صنعت ومعدن ایـران ,جناب آقای پرفسور آفریده کارشناس رسمی انرژی هسته ای ایران , جناب آقای پرفسور ناصـری ,رییس دانشگاه حقوق و اقتصاد برلین آلمان ,جناب آقای عادل زاده مرد سال پتروشیمی ایران صورت پذیرفت و نیـز از سی نفر از حامیان این برنامه تقدیر و تشکر به عمل آمد.