همایش و نمایشگاه تجاری و اقتصادی صنعـت ساختمـان کشور 16 و 17 آذر ماه سال 1393

همایش و نمایشگاه تجاری و اقتصادی صنعـت ساختمـان کشور 16 و 17 آذر ماه سال 1393 با رویکرد صدور خدمات فنی مهندسی در قبال کشورهای عراق ، افغانستان ، امارات ، ترکیه و چین در مورخ 16 و 17 آذر ماه سال 1393 در هتل المپیک با حمایت معنوی انجمن انبوه سازان کل کشور و با ایراد سخنـرانی جناب آقای دکتـر احمد حاجی علی نــژاد ( دبیر کل محترم فراکسیون حمایت از جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی )، جناب آقای دکتـــر سنجـابـی (دبیر کل محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق) ،جناب آقای مهندس بـرزگــر(ریاست محترم کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران) ، جناب آقای دکتـر سالمـی زاده مدیر عامل محتـرم شـرکت جزیـره تجارت آرین) ، جناب آقای مهندس قـربانی فـراز (ریاست محترم دفتر روابط تجاری با عراق ، سازمان توسعه تجـارت ایـران) ، جنـاب آقای دکتـــر قـاسمـی ( مدیر کل محترم دفتر راهبردی تجارت ایران و ترکیه) برگزار گردید .