مذاکره مستقیم B2B با کشورهای عراق ،روسیه و افغانستان 16 مهر ماه سال 1394

این برنامه با مجوز از سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی مورخ 16 مهر ماه در هتل مجلل درویشی مشهد با حضور برترین تولید کنندگان ایرانی و هیئت های تجاری دعوت شده از کشورهای عراق ، روسیه و افغانستان با همکاری کنسولگری ها و اتاق های مشترک برگزار گردید.

افتتاحیه این نشست تجاری با سخنرانی جناب آقای مهندس بهزاد (مدیر اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی) آغاز و به ترتیب آقایان : جناب آقای مهندس حمید الله خادم ( رئیس اتحادیه صنعتگران هرات به نمایندگی از هیئت تجاری افغانستان ) ، جناب آقای دکتر مسعود توانا ( مدیر عامل شرکت کراموس به نمایندگی از هیئت های تجاری عراق ) و جناب آقای مهندس مجتبی عزیزی و آقای حامد رحیم پور ( به نمایندگی از هیئت های تجاری روسیه ) و مسئول تامین و خرید شرکت های :

Rostov age exporter- L.L.C ، شرکت S.E.Cشرکت I.B.P GROUP ، شرکت CHYMAKL.L.C ، شرکت DOLINA ، شرکت MOCTRADE ، شرکت ALFA TRAPERS ، شرکت OLYAGROUP ، شرکت ARARAT JOUICE ، شرکت POMIDORA ، شرکت GLAVPROP ، شرکت GLAVPROP ، شرکت SPAYKAکه به توضیحاتی در رابطه با پتانسیل صادراتی کشورهای مذکور و معرفی تجار حاضر در نشست و حوزه فعالیت آنان پرداختند.